Roel Dijkhuis overleden

Aan het eind van dit vreemde jaar 2020 komt het bestuur van Theatergroep WAARK bij u met het verdrietige bericht dat Roel Dijkhuis, bestuurslid sinds november 2010, woensdag 30 december jl. is overleden. Hij kreeg tijdens een operatie in het Martini-ziekenhuis een hartstilstand.

WAARK heeft veel te danken aan de inzet van Roel op verschillende terreinen. In de eerste plaats natuurlijk door zijn liefde voor en kennis van de Groningse taal en cultuur. In het geregelde overleg van het WAARK-bestuur over nieuwe producties bleek telkens uit zijn inbreng hoeveel ervaring hij had opgedaan tijdens zijn werkzame leven in deze regio, hoeveel plezierige contacten daarbij waren ontstaan. En Roel wilde die contacten ook graag inzetten ten behoeve van ons gezelschap. Ook zijn kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van het noorden, Groningen in het bijzonder, kwamen vaak aan bod. Net als zijn belezenheid en gevoel voor humor. Een succesvolle voorstelling als De Menalda-vetes werd daarom vooral door hem enthousiast voorbereid in het bestuur. Zoals gebruikelijk bij WAARK verliep dit overleg langs de lijn van collegiaal bestuur waarbij ieders inbreng telt. Als de golven dan toch wel eens dreigend hoog werden, bleef Roel rustig en stelde een logische aanpak voor of een bilateraal overlegje om de voortgang veilig te stellen. Als bestuurslid nam hij de verantwoordelijkheid voor de technische zaken, zoals het beheer van goederen en apparatuur.

Als bestuursleden van WAARK gaan we nu zonder Roel verder, er is met zicht op betere omstandigheden in 2021 namelijk werk aan de winkel, er moet weer een mooie voorstelling worden bedacht en uitgewerkt, maar we zullen elkaar regelmatig aankijken met de vraag in gedachten of hij het ook goed genoeg zou hebben gevonden.
We gedenken hem met respect en wensen vooral ook zijn vrouw Teatsche en dochter Anke veel sterkte met dit verlies.