Mien tanne Agga

Première in maart 2022!

Janneke Geertsema is een van de vaste speelsters van Waark. Sinds de start van het gezelschap in 1973 was ze te zien in zo’n twintig producties en ze heeft niet alleen binnen Waark een indrukwekkend CV opgebouwd. Al ruim dertig jaar heeft ze een plan, een idee om een theatrale verbeelding te maken van haar jeugdjaren in Oost-Groningen. Samen met regisseur Harm-Ydo Hilberdink, bekend van vele eerdere Waark-producties, brengt zij dit plan nu ten uitvoer!

Janneke groeide op in een bakkersfamilie in het naoorlogse Muntendam en een van de bepalende persoonlijkheden voor haar beleving van en herinneringen aan die periode was haar tante. Gerarda Geertsema (Agga) was 41 toen Janneke in 1948 geboren werd. Agga werd als minder begaafd beschouwd; iemand bij wie de antennes anders afgesteld waren. Ze moest achterin de klas zitten en werd uiteindelijk van school gehaald omdat ze niet tegen de rook van de kolenkachel kon. Ze ging vervolgens brood bezorgen in Tussenklappen, tot aan Zuidbroek.

De moeder van Janneke Geertsema (tweede van links) met Tanne Agga (tweede van rechts) in de bakkerswinkel In Muntendam

In de monoloog krijgen we door de ogen van Agga een tijdsbeeld gepresenteerd waarin o.a. de oorlog en de Jodenvervolging hun schaduwen vooruit werpen. En we zien de tijd van de wederopbouw. In het Amerika van de jaren dertig ontwerpt de Plattduutser Ubbe Iwerks als partner van Walt Disney de cartoon figuur Mickey Mouse. Tante Agga ziet in 1937 voor het eerst een afbeelding ervan – mét breipatroon – in het weekblad Margriet en begint te breien; om nooit meer op te houden…

Tante Agga ziet alles gebeuren, blijft zichzelf en zo wordt ze voor Janneke de personificatie van een verloren gegane tijd.

Tanne Agga, dat is mien kindertied
Tanne Agga is t vertraauwen in t leven
Ien de vörm van n vaarkante rok
Mit op twij onderste houken n bain.
Tanne Agga is friemelnde haandjes veur t lief
En boven heur borsten n dikke kin
Zai is n keel mit dat lachje, hehehehe

Als geen ander weet schrijver Jan Veldman de juiste, beeldende toon te treffen. In het harde en prachtige Gronings van Muntendam zet hij een tijdsbeeld neer dat gaat leven. Tante Agga maakt vanzelfsprekend deel uit van dat taaldecor en we voelen de band tussen tante en nicht Geertsema.

dit is de home-template

Speellijst

Op dit moment is de agenda leeg.