Vrienden van Waark

In december 2013 bestond WAARK 40 jaar en dat is op grootse wijze gevierd in de Stadsschouwburg in Groningen, waar het allemaal begon. Het feest werd bijgewoond door toenmalig Commissaris der Koning Max van den Berg, die als fan van het eerste uur een lovende rede afstak. Ook Ton Post, directeur van de schouwburg in 1973 was van de partij en liet zich interviewen door WAARK-bestuurslid Roel Dijkhuis.

Post heeft destijds veel werk verzet om het toneelstuk WAARK van Simon van Wattum in de schouwburg te laten opvoeren.
Vijftien jaar eerder, bij het 25-jarig jubileum dus, is De Vrienden van WAARK opgericht. Speciaal voor de liefhebbers. De mogelijkheid om Theatergroep WAARK financieel te steunen bestaat nog altijd. De bijdrage is nu gesteld op 25 euro per jaar, waarvoor u (onregelmatig) op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee van dit gezelschap. Via een nieuwsbrief per mail. Wel zo makkelijk.
Maar…u kunt dan ook exclusief een repetitie bijwonen van het voor dat jaar gekozen toneelstuk. Een gesprek met regisseur en/of  spelers behoort dan ook tot de mogelijkheden.
Aanmelden als vriend kan per mail naar info@waark.nl,  alle gegevens zoals bankrekening staan op deze site.