Nieuwe voorstelling: Mien tanne Agga

Janneke Geertsema is een van de vaste speelsters van Waark. Sinds de start van het gezelschap in 1973 was ze te zien in zo’n twintig producties en ze heeft niet alleen binnen Waark een indrukwekkend CV opgebouwd. Al ruim vijfentwintig jaar heeft ze een plan, een idee om een theatrale verbeelding te maken van haar jeugdjaren in Oost-Groningen.

Ze groeide op in een bakkersfamilie in het naoorlogse Muntendam en een van de bepalende persoonlijkheden voor haar beleving van en herinneringen aan die periode was haar tante. Gerarda Geertsema (Agga) was 41 toen Janneke in 1948 geboren werd. Agga werd als minder begaafd beschouwd; iemand bij wie de antennes anders afgesteld waren. Ze moest achterin de klas zitten en werd uiteindelijk van school gehaald omdat ze niet tegen de rook van de kolenkachel kon. Ze ging vervolgens brood bezorgen, tot aan Tussenklappen en Zuidbroek.

In de monoloog krijgen we door de ogen van Agga een tijdsbeeld gepresenteerd waarin o.a. de oorlog en de Jodenvervolging hun schaduwen vooruit werpen. En we zien de tijd van de wederopbouw. In het Amerika van de jaren dertig ontwerpt de Plattduutser Ubbe Iwerks als partner van Walt Disney de cartoon figuur Mickey Mouse. Tante Agga ziet in 1937 voor het eerst een afbeelding ervan en begint te breien; om nooit meer op te houden met het breien van
Mickey Mouses. Tante Agga ziet alles gebeuren, blijft zichzelf en zo wordt ze voor Janneke de personificatie van een verloren gegane tijd.