WAARK-Ring voor Moyra Ruiter

Bij de afsluiting van de succesvolle tournee van ‘Staait n bisschop veur stad’ zorgde WAARK-acteur Erik Bulthuis dinsdagavond 26 september 2023 voor een verrassing. Spelers, regisseur Just Vink, bestuursleden werden onverwacht getuige van de uitkomst van stille besluitvorming in het hoofd van Erik: de gouden Waark-ring als teken van waardering en aanmoediging moest naar Moyra Ruiter, die in het stuk de rol van Anna voor haar rekening neemt (en nog twee bijrolletjes). Eerder viel het spel van Moyra al op bij de voorstelling ‘Bevings’ onder regie van Annemarie Prins (2019). Erik ontving de ring, ingesteld als onderscheiding door Ton Post, de excellente oud-directeur van de Stadsschouwburg in Groningen, in 2017 uit handen van Johan Patje die hem weer een paar jaar eerder had ontvangen van de eerste drager: Janneke Geertsema.

Moyra was ontroerd door de actie van Erik en zei de ring te beschouwen als een grote en bijzondere eer. Ze typeerde Theatergroep WAARK als een bijzonder gezelschap, warm, meelevend, steeds actief en op de bres voor het Gronings. Een gezelschap waar ze zich als amateur-speler helemaal thuis voelt. De audities voor de nieuwe productie in 2025 staan in haar agenda genoteerd. 

Ofschaaid van ‘Bevings’

10-02-2023

Bevings binnen schaande genog nog nait doan mor mit ons ‘Bevings’ is t wel doan!
Regisseur Annemarie Prins, speulers, waarkluu en bestuur kwamen veur leste moal
bie nkander. t Was slim noflek as joe zain kinnen!